Guestbook

24 guestbook message(s)

 • RAKOTONANDRASANA Jean Bruce Edouardo
 • On 04/12/2015

"Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas."

 • RAKOTONANDRASANA Jean Bruce Edouardo
 • On 04/12/2015

Faly miarahaba an-tsika mpianakavy ny finoana, fiadanana avy amin'i JESOSY KRISTY TOMPO anie ho amin-tsika rehetra.
Isaorana Izy nanome an-tsika izao tombon'andro indrindra fa nanomezany ny rivotra izay tsy miato.
Fahasoavan'Andriamanitra ho amin-tsika mandrakariva

 • fpvmtsarahonenana (link)
 • On 11/03/2015

Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jeosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Misaotra amin'ny fampaherezana, ary dia manantena fiaraha-miasa amintsika sampana izahay eto amin'ny "Vaomeran'ny Informatique et Communication", raha misy zavatra tiana hampitaina sy hampidirina ato amin'ny site web ohatra ny activité na ny zavatra izay kasain'ny sampana. Indrindra fa ny tantaran'ny sampana dia tianay indrindra tompoko ny mangataka fiaraha-miasa amintsika rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manatona ny tompon'Andraikitra isika.
Dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy.
R.Roger

 • fpvmtsarahonenana (link)
 • On 11/03/2015

Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jeosy Kristy Tompo. Mbola hampitomboina aminao mandrakariva anie ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Miala tsiny tompoko raha vao izao no mamaly ny fampaherezana izay nataonao, tena hery lehibe ho anay tokoa izany rehetra izany. Koa misaotra indrindra Tompo, dia samy hahefa be amin'ny asan'ny Tompo avokoa anie isika rehetra; ka ho tanterahintsika ny teniny manao hoe: "Mandehana mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra".
Mirary soa indrindra tompoko, ny fiadana'ny Tompo anie hoaminao sy ny ankohonanao rehetra.
R.Roger

 • fpvmtsarahonenana (link)
 • On 11/03/2015

Bonjour,
Merci de votre message, je vous souhaite que Dieu te bénisse.

R.Roger, le responsable de la création du site FPVM Tsarahonenana; mon skype: Andrianina005

 • RANDRIANANDRASANA Roger (link)
 • On 09/10/2014

Faly miarahaba antsika rehetra sy mampahery antsika ihany koa. Indrindra fa ny fanatanterahana ny adidy lehibe izay napetraky ny Tompo amintsika dia ny fananganana ny fiangonana. Manasa ny sampana rehetra izahay eto amin'ny vaomieran'ny "Informatique et Communication" hanolotra izay zavatra tiany halefa amin'ny site web. Manantena ny fiaraha-miasa Tompoko. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

 • leondaris oliva
 • On 13/05/2014

le Seigneur Jésus a déclaré qu’Il se tiendrait aux côtés de tous Ses enfants tous les jours jusqu’à la fin du monde ...Matthieu 28:20

 • R.R.R Harvel
 • On 20/06/2012

Ny fiadanan'ny Tompo anie ho aminareo !
Mankasitraka tanteraka ny fihezahanareo mitory ny filazantsara ary mbola mampahery anareo hatrany amin'ny asa maro mbola sahaninareo.
Ny Tompo anie hanome anareo ny satroboninahitra tsara sady sahaza ho anareo mpanompo mahatoky.
Ary mangataka anareo mandrakariva izahay mba hivavaka ho anay mba hanana fikirizana sy fahazotoana tanteraka amin'ny asan'Andriamanitra.
Hitahy anareo anie Jesôsy ka hiaro anareo.
Hampamirapiratra ny tavany aminareo anie Izy ka hanome anareo ny fiadanany.
Eny, hitahy anareo anie Izy mandrakizay.
Dia manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesôsy.

 • Ranivoarimalala Meline
 • On 29/01/2012

Bjr ô! hafa ihany oa ny miaraka @ Tompo e ! tena hafa be mintsy a! tena miavaka foana ny mpanompony sy ny tsy ary tena hitanao mivantana mintsy zany rehefa tena feno ny fanahy masina enw!

 • RAHANTANIAINA Evelyne
 • On 12/01/2012

Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy tratry ny taona vaovao
Mino aho fa samy efa nahare ny hafatra nomen'i Jesosy ny mpanompony isika rehetra.Noho izany dia samia manao izay betsaka indrindra hahafaly ny Tompo.Mampahery antsika ny Teniny manao hoe:"Tsara kokoa ny manome noho ny mandray".Samia manonitra ny tsy vita hatrizay ary koa mazotoa mifankazatra Aminy isan'ora,minitra sy segondra.
TIA ANAO IO JESOSY

Add a message to the guestbook