Azo hatonina Andriamanitra

"Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany (Jesosy Kristy) : Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy ; ary raha fantatsika fa mihaino antsika Izy, na inona na inona no angatahintsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. " 1 Jaona 5:14-15

         Alohan’ny hanaovantsika fangatahana hahazoan-javatra, dia manontany tena isika raha afaka hanome valiny mahafa-po ilay olona hatonina. Miezaka koa isika misafidy ny fotoana mahamety izany, mba tsy hanelingelina azy sy mba horaisiny tsara.

         Tsy mba toy izany mihitsy ny fandraisana hitantsika eo amin’Andriamanitra! Fantatsika fa tsitoha Izy. Fantatsika koa fa tia antsika Izy : tsy niaro ny Zanany lahy Izy, koa tsy homeny antsika maimaimpoana miaraka aminy va ny zavatra rehetra? (Romana 8:32). Afaka miresaka aminy malalaka isika, amin’ny fotoana rehetra, tsy matahotra ny hanelingelina Azy (Lioka 11:5-13).

          Eny, fantatsika izany rehetra izany! saingy inoantsika marina tokoa ve izany rehefa miresaka aminy isika? Tsy indraindray ve isika mivavaka nefa mieritreritra ihany fa tsy hamaly antsika Izy? Nahoana? Tsotra ihany: satria Andriamanitra heverintsika ho toy ny olombelona. Nefa ny Baiboly manontolo dia miresaka amintsika momba ireo toetran’Andriamanitra samihafa: ny heriny manafaka, ny tsy fivadihany amin’ny teny ampanantenainy, ny hatsarampony amin’ny fikarakarany havaoziny mandrakariva.

         Tonga Jesosy mba hampahafantatra Azy antsika ho toy ny Ray. “Ny Ray dia tia anareo” (Jaona 16:27). “Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra” (1 Jaona 3:1). Aoka hianatra hahafantatra Azy ao amin’izany fifandraisana mahafinaritra izany. Ho voatarika hahatakatra kokoa ny sitrapony isika, ary noho izany dia hivavaka amin’ny saina maranitra sy fomba tandrify kokoa.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.