Ity dia zanako

“Fa ny tian’I Jehovah no faiziny… Famaizana no anton’ny iaretanareo; Andriaamnitra mitondra anareo tahaka ny zanaka; fa aiza moa izay zanaka tsy faizin-drainy?" Hebreo 12:6,7


          Nanara-maso teny lavitra teny ny ady nampifandramatra zazalahy roa ity mpandalo. Tsaitapitapitr’izay dia nisy olona tsy fantatra nipoitra teo. Noraisiny tamin’ny vozony ny iray tamin’ireo mpiady ka nentiny ihataka, tsy nijery akory ilay iray, ary nobedesiny mafy. Nihevitra ilay mpandalo fa nanoloana fiangarana miharihary, ka kinga ary niteny hoe: “Nahoana ity no sazinao?” ilay iray iry koa anie mba diso e!”

        Nijery azy tam-pahatoniana ilay olona tsy fantatra, ka namely hoe: “Marina izany, saingy ity dia zanako!”

        Nahatsapa ho tompon’andraikitra amin’ny fitondrantenan’io zazalahy io ity lehilahy ity, satria zanany io? Zava-dehibe aminy ny fanabazana azy. Ilay iray dia tsy fantany, ary tsy anjarany ny manitsy azy.

      Indraindray ny mpino dia mandalo fotoan-tsarotra, nefa ho an’ireo tsy miraharaha an’Andriamanitra dia toa mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Manazava izany ny valinteniny tsotra nomen’ity  raim-pianakaviana ity: “ity dia zanako”.

       Raha mikarakara antsika Andriamanitra mba hanitsiana antsika Izy ary mitady izay hahasoa antsika, dia porofo izany fa zanany isika. Azy izany fanabeazan’ny ray izany dia tombontsoa manokana ananan’ny zanaka, fanehoana ny fitiavany tsy mivadika amin’izy ireo.

       “Anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon’I Jehovah, ary aza reraka, raha resy lahatry ny anatra ataony ianao; fa izay tian’I Jehovah no kapohiny” (Hebreo 12:5,6). Ary any aoriana ny famaizana dia miteraka vokatra tsara sy mampilamina.

R. Roger

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.