Iza no hovonjena?

"Moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vodifanjaitra noho ny hidiran’ny manankarena amin’ny fanjakan’Andriamanitra… iza indray no azo hovonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe:
Raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba tahaka izany amin’Andriamanitra; fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra.” Marka 10:25-27

       Fanotaniana vitsivitsy ao amin’ny Baiboly.
    Teny an-dàlana Jesosy, nisy lehilahy manankarena iray nihazakazaka nanatona Azy, nanotany hoe: “inona no hataoko handovako fiainana mandrakizay?” Ity lehilahy ity dia nanaja mandrakariva ny didin’ny Lalàna, saingy tia harena. Koa rehefa nilazan’I Jesosy izy hoe: “Mandehana amidio izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao; ary avia hanaraka Ahy”, dia niala tamin’alahelo (Marka 10:17-21).

     Hoy Jesosy tamin’ny mpianany: “Manao ahoana ny hasarotry ny hidiran’ny manankarena amin’ny fanjakan’Andriamanitra!” Taitra izy ireo ka nanao hoe: “Iza indray no azo hovonjena?” voataizan’ny hevitra fa ny harena dia porofon’ny fitahian’Andriamanitra. Fa Jesosy nijery azy ireo ka namaly hoe: “Raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany kosa amin’Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra”.

       Na mahantra isika na manankarena, dia tsy mahavonjy tena. Nefa moramora kokoa amin’izay tsy manana na inona na inona ny mandray ny filazantsara … Na izany na tsy izany, ary na iza isika na iza, aoka hiaiky fa tsy afaka manao na inona na inona ahazoana ny fiainana mandrakizay. Saingy afaka mitoky amin’Andriamanitra isika; ary Izy mahefa ny zavatra rehetra. Maome ny finoana Izy ary manolotra ny fiainana mandrakizay. “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra” (Efesiana 2:8).

      Iza no azo hovonjena? Tsy nisy, raha tsy Andriamanitra mihitsy no mamonjy antsika. Nefa vitany izany, sady tiany hatao, ary taominy isika hitodika aminy, hiantso Azy am-pahatokoana, amin’ny alàlan’I Jesosy Kristy.

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.