Mahafaty baolina: tanjon’ny fiainana? (2)

"Sambatra kosa izay … nino (an’i Jesosy Kristy)." Jaona 20:29
"Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany." Salamo 32:1
"Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny." Salamo 40:4

       Ireo mpilalao baolina kitra matihanina malaza, voatanisa teo aloha, dia nilaza mazava hoe ny tanjona lehibe indrindra eo amin’ny fiainany dia tsy ny hahafaty baolina eny an-kianja sy hahazo vola amam-boninahitra, fa ny hikolokolo fifandraisana amin’Ilay Andriamanitra Izay nanova ny fiainany, sy amin’i Jesosy Kristy Zanany. Izy no nanome ho azy ireo antoka ny amin’izao ankehitriny izao, sy fanantenana ny amin’ny hoavy. Fanambarana manaitra, nataon’ireo antsoin’ny mpijery hoe “andriamanitry ny kianja”, izay azo heverina fa manana ny rehetra azon’izao tontolo izao omena. Kanefa marina fa ny finoana an’Andriamanitra sy ny Zanany dia mampita amintsika ny ain’i Kristy mihitsy, mampahafantatra ny teny fampanantenany, ary manome fijery vaovao ny fiainantsika. Io finoana io dia mitondra valiny maharitra ho an’ireo hetaheta miafina, iraisan’ny olona rehetra, sy ho an’ny filana lehibe indrindra. Hetaheta inona sy filana inona?

       -  Ny faniriana hotiavina amin’ny maha ianao anao, fa tsy noho ny zava-bita tsara fotsiny.

      - Ny faniriana hanana fiadanam-po anaty, fiadanana maharitra, na dia ao anaty zava-tsarotra eo amin’ny fiainana aza.- Ny faniriana ho voavela heloka sy ho afaka amin’ny vesatry ny fahamelohana.

       - Ny faniriana hokarakarain’Ilay Andriamanitra Tsitoha, hahazo tambitamby avy aminy, indrindra ao anaty fotoan-tsarotra.

       - Ny faniriana hahita dikany ho an’ny fiainana.

       - Ny filana antoka momba ny any ankoatra : tsy misy olona afaka mamisavisa am-pahatoniana ny fahafatesana sy ny fihaonana amin’Andriamanitra, raha tsy nahazo antoka fa voavela heloka.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.