Minoa ny Teniko hoy Jesosy amiko sy aminao

    Fanehoan'Andriamanitra amiko sy aminao ny fisian'izany helo sy ny afobe izany, toy izao no zavatra hita ary nasehon'Andriamanitra tamin'ny mpanompony. Koa meteza ianao hahay hihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao. Ary Jesosy dia milaza amintsika mandrakariva hoe: "Izaho no làlana sy fahamarinana ary fianana; tsy misy mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alàlako". (Jaona 14:6) Koa aoka ho ampandrosointsika ao am-pontsika Jessoy fa tsy avela ho eo ambaravarana fotsiny. Ary Andriamanitra aza efa nanambara fa hoe: "Inty ny Zanako malalako izay sitrako, Izy no henoy." (Matio 17:5) Koa aza minia manampitsofina isika, fa meteza hotefen'Andriamanitra mandrakariva. Fa Izy rehefa tia dia tia antsika hatramin'ny farany araka ny teniny hoe :"Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe:: Fitiavana mandrakizay no itiavako anao, Koa izany no ampaharetako famindrapo ho anao" (Jeremia 31:3)

       Koa Jereo ary ity French dont go to hell dansl enferFrench dont go to hell dansl enfer (3.29 Mo) dia hazava amintsika ny tian'Andriamanitra hambara amintsika.

1 vote. Moyenne 5.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 20/11/2014

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.