Mpampinatra ô, aiza ianao no mitoetra?

“(Hoy Jesosy taminy) Inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy; Raby (izay atao hoe, raha adika, Mpampianatra ô), aiza ianao no mitoetra?" Jaona 1:38
“Manatὸna an’Andriamanitra, dia hanatona anareo Izy.” Jakoba 4:8


      Fanotaniana vitsivitsy ao amin’ny Baiboly

     Vao nanapa-kevitra hanaraka an’I Jesosy I Andrea sy Jaona. Zara raha fantany Izy, fa henony fotsiny hoe Izy no “Ilay Zanak’Andriamanitra”, Ilay Mesia nampanantenain’Andriamantra. Nanaraka an’I Jesosy izy roalahy, ka nitodika Izy nanotany hoe: “Inona no tadiavinareo?”

      Miantefa amintsika izany fanotaniana izany. Inona no tadiavintsika ao amin’ny finoana Kristiana? Fampianaram-pivvahana, fomba ahazoana fivelarana manokana, sa fitsipi-pitondrantena? Mety hahasoa antsika avokoa angamba ireo rehetra ireo, saingy aoka aloha isika hanontany ny zavatra rehetra isika dia mil any fanatrehany, ny fanatrehan’Andriamanitra. Angamba I Andrea sy Jaona mbola tsy vonona hahafoy ny zavatra rehetra ka hanaraka an’I Jesosy, kanefa naniry ny hanakaiky azy mba tena hahalalany Azy. Dia hoy ny Tompo taminy: “Avia, fa ho hitanareo”. Izany no antsoin’ny Filazantsara: “Andeha hizaha” (Jaona 1:46). Tsy hoe: avia manatona izay atolotr’Andriamanitra. Tsapao, andramo, ankasitraho, ary vetivety ihany dia misaotra.

      Atao ho an’ny isambatanolona izany antso izany, fa I Andrea syJaona dia naira-nandre azy. Nandeha nijery izay nitoeran’I Jesosy izy ireo. Dia nijanona niaraka taminy, tamin’io andro io, ary ho mandrakizay. Tahaka azy ireo koa, dia mety ho maromaro isika no mitady ny fanatrehan’ny Tompo. Aiza no misy ny Tompo? Izy no manome ny valiny: eo amin’izay iangnan’ny roa na telo ho Azy (Matio 18:20). Eo amin’izay toerana ivoriana mba hivavaka na hianatra ny Baiboly, eo amin’izay toerana itsaohana an’Andriamanitra. Ny miaina eo anatrehan’I Kristy dia fanehoam-pinoana mandray andraikitra, mifamatotra amin’ny filana hahafantatra Azy bebe kokoa.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 10/05/2015

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.