Iza moa Ianao, ry Tompo?

Iza moa Ianao, ry Tompo?

"(Hoy Jesosy tamin’ny mpianany:) Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona." Matio 16:15,16

      Izaho no Mpanao anao. Dia tsy fantatrao ve Aho?

      Izaho no fahazavana. Dia tsy hitanao ve Aho?

      Izaho no Ilay Teny. Dia tsy henoinao ve Aho?      

      Izaho no fahamarinana. Dia tsy inoanao ve Aho?

      Izaho no lalana. Dia tsy arahinao ve Aho?

      Izaho no fiainana. Dia tsy tadiavinao ve Aho?

      Izaho no mofon’aina. Dia mbola noana ihany ve ianao?

      Izaho no Zanak’Andriamanitra. Dia tsy mivavaka amiko ve ianao?

      Izaho no Tompo. Dia tsy mankatò Ahy ve ianao?

      Izaho no fananganana ny maty. Dia matahotra ny fahafatesana ve ianao?

      Izaho no Mpiandry Tsara. Nanolotra ny aiko ho anao Aho.

      Izaho no JESOSY, Ilay Mpamonjy anao. Te ho afaka ve ianao?

      “Tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona, izay hahazoantsika famonjena” (Asan’ny Apostoly 4:12).

      “Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay” (Jaona 6:68).

      Ny teny soramandry dia hita ao amin’ny Baiboly, araka ireto toko sy andininy ireto: Mpitoriteny 12:1 ; Jaona 12:46; 1:1; 14:6; 6:48; 9:35; 13:13; 11:25; 10:11; 1 Jaona 4:14.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.