Izay ahazoan-dalana ihany

Izay ahazoan-dalana ihany

"Ary Jehovah … nanome azy (nanome an’i Joba) indroa toraka izay nananany fahiny… Ary Jehovah nitahy ny niafaran’i Joba mihoatra noho ny voalohany." Joba 42:10,12

"Efa renareo ny faharetan’i Joba, ary efa hitanareo ny faran’ny nataon’ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo." Jakoba 5:11

      Ny fiandohan’ny bokin’i Joba dia ahitana an’i Satana eo afovoan’ny anjely izay miseho eo anatrehan’Andriamanitra. Nolazain’i Jehovah taminy ny fitondrantena mendrika halain-tahaka nananan’i Joba. Nilaza i Satana fa matoa i Joba manaja an’Andriamanitra, dia satria manana ny ampy: zanaka, harena, tsy misy izay tsy nananany. Namaly Jehovah: “Indro, eo an-tananao izay ananany rehetra; fa ny tenany ihany no aza aninjiranao ny tananao” (Joba 1:12). Dia nianjady tamin’i Joba ireo zava-doza, ka tao anatin’ny indray andro no namoizany ny zanany folo sy ny fananany rehetra. Nitoetra ho lavorary izy tao anatin’ny fitsapana.

      Koa nanambara i Satana fa tsy nihontsona i Joba, satria tsy voakasika ny fahasalamany. Dia namaly Andriamanitra hoe: “Indro, eo an-tananao izy ; ny ainy tokana ihany no aza asiana”. Dia nisy aretina mampijaly mafy namelezan’i Satana an’i Joba (Joba 2:7), hany ka naniry ny ho faty izy.

      Ireo toko ao amin’ny Soratra Masina ireo dia mampiseho kely ny tontolo tsy hita maso. Ampahafatarin’ireo fa afaka manatona an’Andriamanitra i Satana, ilay fahavalon’ny olona, indrindra fa ireo mpino. Miezaka hanimba izy, ary manana hery mampatahotra. Aoka anefa homarihina fa:

      - Andriamanitra no mitarika ny resaka, fa tsy i Satana.

      - Andriamanitra no nanome fahefana an’i Satana, hamelezany an’i Joba, nefa nanisy fetra mazava izay tsy azon’i Satana nihoarana.

      - Ny fitsapana an’i Joba dia niafara tamina fitahiana lehibe. Izany no efa noheverin’Andriamanitra hatrany am-boalohany. Koa tsy nahafantatra i Satana fa niasa hahasoa an’i Joba.

      Ry zanak’Andriamanitra, tsy misy tokony hatahorantsika. Raintsika Andriamanitra, tia antsika Izy. Tsy afaka manao na inona na inona i Satana, raha tsy nisy fahazoan-dalana taminy, ary hahasoa antsika izany, any am-parany.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.