Ny anaran’i Jesosy

Ny anaran’i Jesosy

"Hiteraka Zazalahy izy (Maria), ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany." Matio 1:20, 21

"Menaka manitra voaidina ny anaranao." Tononkiran’i Solomona 1:3

      Anarana iray izay tena hafa koa,

      Anaran-dehibe, feno halemem-panahy,

      Anaran-tsarobidy, tsy manam-paharoa,      

      Mandrehitra ny foko, mampiontana azy koa.

      Anaran’i Jesosy, anarana manafaka,

      Anarana isaorana, mamonjy ny mpanota,

      Anaran’ny fitiavana sy ny fanantenana,

      Tena sarobidy sy mamy ho an’ny fo.

      Jesosy re no hany mampitony fijaliana,

      Manaisotra ny aloka sy raho-mitatao.

      Raha sasatra sy very toky, averiny ao am-po

      Ilay firehetana sy ilay fanantenana.

      Anaran-dehibe ho mandrakizay,

      Tsy hanjavona toy ny voninahitr’olombelona.

      Hamakivaky ny alina, handresy ireo oram-baratra,

      Hamirapiratra ho mandrakizay io anarana io.

      Anaran’i Jesosy, Zanaka malalan’ny Ray,

      Anarana ambony noho ny anarana rehetra,

      Lanitra, helo ary tany hitsaoka Azy tsisy fetra

      Fa mendri-boninahitra Izy, ho mandrakizay.

      O. C. Eliason

      “Izany no nanandratan’Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray” (Filipiana 2:9-11).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.