Ny Salamo 23: Ilay Mpiandry tsara (1)

Ny Salamo 23: Ilay Mpiandry tsara (1)

"Jesosy … nahita vahoaka betsaka ... ka onena azy, fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo." Marka 6:34

      Fantatrao ve io salamo io, izay nampahery mpino tsy hita isa, nandritra ny taonjato maro?

      Izao ilay salamo manontolo:

      “Salamo nataon’i Davida.

      Jehovah no Mpiandry ahy,

      Tsy hanan-java-mahory aho,

      Mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy;

      Mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy.

      Mamelombelona ny fanahiko Izy;

      Mitarika ahy amin’ny làlan’ny fahamarinana noho ny anarany Izy.

      Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho;

      Fa Ianao no amiko;

      Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy.

      Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason’ny fahavaloko Ianao;

      Manosotra diloilo ny lohako Ianao;

      Ny kapoakako feno dia feno.

      Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako,

      Dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho.”

      Ny Baiboly, Ny bokin’ny Salamo

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.