Ny vavaka tsy izy, sy ny tena vavaka

Ny vavaka tsy izy, sy ny tena vavaka

"Ny Mpanao ny sofina va tsy handre? Ny Mpamorona ny maso va tsy hahita?... Jehovah no mahalala ny hevitry ny olona."Salamo 94:9,11

"Efa nihaino tokoa Andriamanitra; efa nihaino ny feon’ny fivavako Izy. Isaorana anie Andriamanitra, Izay tsy nandà ny fivavako, na nanaisotra ny famindrampony tamiko."Salamo 66:19-20

      Ny vavaka dia tsy fitanisana fehezanteny hay tsianjery, izay heverina hoe hahazoana sitraka amin’Andriamanitra.

      Ny vavaka dia tsy fomba fanao mba hahazoana antoka fa hahomby amin’ny fanadinana na fandraharahana atao, na koa hiarovan-tena amin’izay rehetra mety ho fahavoazana.

      Ny vavaka dia tsy hoe fialana natokana ho an’ny kely hery mitady handositra, na ho an’ireo izay tsy mahay mandray ny andraikiny.

      Ny vavaka dia tsy tokony hatao ho fara vonjy rehefa nandamòka avokoa ny fomba hafa rehetra, na koa fara hery iatrehana zava-tsarotra goavana.

      Tsia, fa ny vavaka dia resaka ifanaovan’olon-droa tena misy, dia olombelona iray sy Andriamanitra. Ny hoe mivavaka dia mifampiresaka tsotra amin’Andriamanitra, toy ny zanaka miresaka amin’ny rainy, na mifampiresaka amin’i Jesosy, Izay efa niaina toy ny olombelona. Ny hoe mivavaka dia mametraka aminy ny fanahiana, fahoriana, fifaliana, fikasana, ary koa misaotra Azy. Ny hoe mivavaka dia manana antoka fa mihaino Izy, ary hamaly sy hanome izay tsara ho an’ireo miresaka aminy. Miteny amintsika Izy amin’ny alalan’ny Teniny, dia ny Baiboly, ary tiany koa isika hiresaka aminy amin’ny alalan’ny vavaka, am-pahatsorana, amin’ny fitenintsika, maneho fo marina sy matoky. “Andriamanitra dia fitiavana” (1 Jaona 4:8), ary porofon’izany ny fihainoany antsika.

      Nisy nilaza fa ny mivavaka dia azo atao hoe miombon-java-katsahina amin’ny lanitra.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.