Ny zava-dehibe

Ny zava-dehibe

"(Hoy Jesosy tamin’ny Petera:) Manaraha Ahy. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tian’i Jesosy manaraka… Koa rehefa nahita azy Petera, dia hoy izy: Tompoko, inona no ho amin’ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: … Ahoanao izany? fa manaraha Ahy ianao." Jaona 21:19-22

      Ny zava-dehibe dia tsy ny hanaovan’Andriamanitra ny sitrapontsika, fa ny hanaovantsika ny sitrapony.

      Tsy ny ho ela velona, fa ny hiaina ao amin’ny fiombonana amin’Andriamanitra.

      Tsy izay ataontsika, fa ny fomba sy antony anaovantsika izany.

      Tsy izay heverin’ny olona sy lazainy momba antsika, fa izay fahitan’Andriamanitra antsika.

      Tsy hoe manana fahalalana betsaka momba ny Baiboly, fa mampihatra izay fahalalana ananantsika.

      Tsy hoe miaina ao anaty zava-mampiadana, fa mikatsaka izay tena mahasoa ireo manodidina antsika.

      Tsy hoe tsy handalo fijaliana, fa ny hamokaran’ireny fijaliana ireny, ao anatintsika, izay andrasan’Andriamanitra amin’izany.

      Tsy ny mahafantatra ny fotoana hahafatesantsika no zava-dehibe, fa ny mahafantatra hoe vonona hihaona amin’Andriamanitra ve isika.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.