Aleo fahendrena

Aleo fahendrena

"Fa ny fahazoana fahendrena dia mihoatra noho ny voahangy." Joba 28:18

"Aleo fahendrena toy izay hery; kanjo hamavoina ny fahendren'ny malahelo, ary ny teniny tsy mba henoina." Mpitoriteny 9:16

"Aleo fahendrena toy izay fiadiana." Mpitoriteny 9:18

      "Izao koa no fahendrena efa hitako taty; ambanin'ny masoandro, ka dia nataoko ho lehibe izany : Nisy vohitra kely sady vitsy olona, dia avy ny mpanjaka lehibe anankiray ka namely sy nanao fahirano azy ary nanao manda lehibe hamelezany azy. Ary nisy lehilahy malahelo hendry hita teo, koa nahavonjy ny tanàna tamin'ny fahendreny ralehilahy, nefa tsy nisy olona mba nahatsiahy ilay malahelo." (Mpitoriteny 9:13-15).

      Noho ny lehilahy iray, malahelo sady hendry, dia tsy nahapotika vohitra kely tsy nanan-kantenaina ny hery rehetra nananan'ny mpanjaka lehibe iray. Eny, "aleo fahendrena toy izay hery" ! Hamavoina anefa ny fahendren'ny malahelo eto amin'izao tontolo izao; tsy misy mahatsiaro azy.

      Ary izaho, nisafidy ny fahendrena ve aho?

      Ary fahendrena inona? Mahatsiaro Ilay Olona Izay tena io lehilahy malahelo io, dia Jesosy Kristy, nanjary Mpamonjy izao tontolo izao, ary te ho Mpamonjiko koa. Mety hidera Azy isika, noho ny zava-tsoa sy «ny fitsipi-pitondrantena» nentiny, saingy raha ny tena izy, rehefa tsy mihaino ny fampianarany isika ary tsy mampihatra izany eo amin'ny fiainantsika, dia tahaka ny tsy mahatsiaro Azy ihany.

      Rehefa mihaino an'i Jesosy aho, rehefa mino Azy, dia mahatakatra ny maha izaho ahy, olona mpanota, ary mahatakatra ny tiany handraisako Azy, dia ny ho Mpamonjiko. Tsy manameloka Izy, fa manome ny fiainana mandrakizay ho an'izay mametraka ny tokiny aminy. Ny mahafantatra Azy, Izy Ilay tena fahendrena, dia tsara kokoa noho ny voahangy (Joba 28:18), ary harena maharitra mandrakizay!

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.