Mandry fehizay

Mandry fehizay

"1 Raha miantso aho, mamalia ahy, ry Andriamanitry ny fahamarinako ô; Raha tao an-katerena aho, dia nohalalahinao toerana; Mamindrà fo amiko, ka henoy ny fivavako. 2 Ry lehibe, mandra-pahoviana no hataonareo ho henatra ny voninahitro, ary ho tia zava-poana sy hamoron-dainga hianareo? 3 Kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan’i Jehovah ho Azy ny tsara fanahy; Jehovah hihaino, raha miantso Azy aho. 4 Tezera, fa aza manota; mieritrereta eo am-pandrianareo, ka mangina. 5 Manatera fanati-pahamarinana, ary matokia an’i Jehovah. 6 Maro no niteny hoe: iza no haneho soa antsika? Asandrato aminay ny fahazavan’ny tavanao, Jehovah ô. 7 Efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin’ny taona nahabetsahan’ny variny sy ny ranom-boalobony. 8 Handry amin’ny fiadanana aho, ka dia hatory miaraka amin’izay, satria Hianao, Jehovah ô, no mampitoetra ahy mitokana irery tsy manana ahiahy." Salamo 4:1-8

      Vavaka no manokatra ny Salamo. Vavaky ny olona efa nahita ny fiasan’Andriamanitra tamin’ny lasa (1b) ary mbola miandrandra azy amin’ny tranga iainany ankehitriny koa. Fa inona no mety iainany ?

      Olom-boafidy. Nantsoin’Andriamanitra manokana hanao asa ho azy ity mpanao salamo ity kanefa dia misy ireo izay manesoeso, manaraby azy hoe: izay ianao ve? Ao ireo lehibe (2) izay mahita azy hoe zaza vao iray ranonon’orana io koa ve? Toy izay angamba no nahatonga an’i Jeremia hilaza hoe: mbola zaza aho!?

      Misy mpanohana. Misy ihany kosa anefa ireo izay momba sy mankasitraka ny fifidianana an’ity mpanompon’Andriamanitra ity izay ampahereziny koa hitoky amin’Andriamanitra (4-5), hivavaka Aminy. Mahasorena tokoa ny ataon’ireo fahavalo, manenjika sy manaratsy saingy fanamby ny mihazona hatrany ny fahadiovam-po.

      Matoky tanteraka. Fifaliana sy fiadanana anefa no mameno ny fon’ny mpanompon’Andriamanitra na dia eo aza izany fanenjehana sy ny eso izany. Ara-bakiteny mihitsy ny hilazàna fa mandry fehizay izy noho ny fananany an’Andriamanitra.

      Fanontaniana: Manao ahoana ianao rehefa miatrika olana toy izao? Mahita tory ve sa mandry tsy lavo loha noho ny adin-tsaina?

      Fanentanana: Apetraho amin’ny Tompo ny adinao rehetra.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.