Nahoana?

Nahoana?

"1 Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe: 2 Ataonao va fa marina ny nanaovanao hoe: Ny fahamarinako mihoatra noho ny an’Andriamanitra? 3 Fa hoy hianao: Mahasoa ahy manao ahoana moa? Ary inona no soa azoko mihoatra noho ny avy amin’ny fahotako? 4 Izaho no hiteny hamaly anao Mbamin’ny namanao. 5 Jereo ary ny lanitra ka izahao; Ary tsinjovy ir? habakabaka, avo loatra iny ka tsy takatrao. 6 Raha manota hianao, moa mahefa inona aminy? Ary raha maro ny fahotanao, mampaninona Azy moa izany? 7 Raha marina hianao, dia hahazoany inona moa izany? Na inona no horaisiny avy amin’ny tananao? 8 Mihatra amin’ny olona tahaka anao ihany ny ratsy ataonao; Ary mihatra amin’ny olombelona ihany ny fahamarinanao. 9 Noho ny habiazan’ny fampahoriana no itarainan’ny olona; Eny, minananana izy noho ny sandrin’ny mahery, 10 Nefa tsy misy manao hoe: Aiza Andriamanitra, Mpanao ahy, Izay mahatonga fiderana amin’ny alina, 11 Izay manome fahalalana antsika mihoatra noho ny an’ny biby ambonin’ny tany, dia Izay manome fahendrena antsika mihoatra noho ny an’ny voro-manidina? 12 Eny, mitaraina mafy ireo (fa tsy mamaly Izy) noho ny fireharehan’ny ratsy fanahy. 13 Ny fitarainam-poana dia tsy mba henoin’Andriamanitra, ary ny Tsitoha tsy mandinika izany. 14 Na dia lazainao fa tsy mahita azy aza hianao, efa mby eo anatrehany ny ady, koa tsy maintsy miandry Azy hianao. 15 Koa raha saingy tsy mihatra ny fahatezerany, moa dia tsy fantany tsara koa va ny fihaikana? 16 Mba miloa-bava foana anefa Joba ary manao teny maro tsy amim-pahalalana." Joba 35:1-16

      Fanontaniana: Fanontaniana maro no mibosesika ao an-tsaintsika tahaka ny nahazo an’i Joba rehefa sendra fahoriana isika. 1°) Inona fotsiny no antony hanompoako an’Andriamanitra sy hanaovako ny marina nefa dia mbola toy izao ny fiainako (21:15 ; 34:9)? 2°) Tena tsy mamaly ny fitarainan’ny ampahoriana mihitsy izao Andriamanitra izao (24:12; 30:20)!

      Tsy misy tombony ny fanaovana ny marina (3-8). Raha amin’Andriamanitra lehibe tokoa izay nanao izao rehetra izao dia tsy mampitombo na mampihena Azy velively izay zavatra ataontsika ka voatery hamaly antsika amin’izany Izy. Andriamanitra feno amin’ny maha-Izy Azy Izy. Ho antsika sy ny manodidina antsika ihany ny vokatry ny ataontsika. Tsy misy dikany ny fanaovana zavatra ho an’Andriamanitra. Manao ny marina aho satria nohamarininy fa tsy afaka hanao n’inon’inona aho mba hohamarinin’Andriamanitra. Manao zavatra ho an’Andriamanitra aho satria novonjeny fa tsy manao mba hovonjeny.

      Tsy mihaino ny fitarainan’ny ory Izy (9-16). Ny ory mihitsy no tsy mitady marina Ilay Andriamanitra Mpahary, Mpamonjy ary loharanom-pahendrena. Mivavaka avokoa ny olona ory rehetra saingy tsy fitadiavana an’Andriamanitra no anton’izany fa mba hampilamindamina ny fiainany. Izany no ilazan’i Eliho fa fireharehan’ny ratsy fanahy ihany ny vavaka ataony. Raha tena fitadiavana an’Andriamanitra kosa no manery antsika ao anaty fahoriana dia na dia tsy mbola miteny aza isika dia efa eo an-tànany ny adintsika. Tsy maintsy mamaly amin’ny fotoany Izy na dia toa mitaredretra aza (Habakoka 2:3b).

      Hira: Tsy ny fiadananao ihany re no ilaiko, tsy fitahiana koa, tsy izany no andrandraiko. Fa Ianao mihitsy, Ray, Zanaka, Fanahy, Ianao manontolo, Tompo ô, Ianao no tiako ho ahy. (Ianao, Fara Andriamamonjy).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.