Ny fototry ny fanavotana

Ny fototry ny fanavotana

"Ry Galatiana adala, iza no nanimba anareo; kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana marimarina an’i Jesosy Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana? Izao ihany no tiako holazainareo amiko: Moa ny asan’ny lalàna va no nandraisanareo ny Fanahy, sa ny fitoriana ny finoana? Adala toy izany va hianareo? Rehefa nanomboka tamin’ny Fanahy hianareo, dia hahatanteraka amin’ny nofo va ankehitriny? Moa izany zavatra be izany dia efa niaretanareo foana, raha dia foana tokoa izany? Ary Izay manome anareo ny Fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin’ny asan’ny lalàna va izany, sa avy amin’ny fitoriana ny finoana ? Dia tahaka an’i Abrahama nino an’Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Koa fantaro fa izay amin’ny finoana no zanak’i Abrahama. Ary satria hitan’ny Soratra Masina rahateo fa amin’ny finoana no anamarinan’Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin’i Abrahama rahateo izy, nanao hoe: Aminao no hitahiana ny firenena rehetra; ka dia izay amin’ny finoana notahina mbamin’i Abrahama mpino. Fa izay rehetra amin’ny asan’ny lalàna dia eo ambanin’ny fanozonana; fa voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra voasoratra ao amin’ny bokin’ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin’ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan’Andriamanitra; fa ny marina amin’ny finoana no ho velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana; fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy. Kristy nanavotra anay tamin’ny ozon’ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay Izy; fa voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra mihantona amin’ny hazo, mba ho tonga amin’ny jentilisa ny fitahiana an’i Abrahama ao amin’i Kristy Jesosy, ary mba horaisintsika amin’ny finoana ny teny fikasana ny amin’ny Fanahy." Galatianina 3:1-14

      Fivadihan’ny fiainam-panahy. Mametraka fanontaniana maromaro hampieritreritra ireto mpino tao Galatia i Paoly (1-5). Arakaraka ny fandehan’ny fotoana mantsy no nampiova ny finoan’izy ireo, ka lasa nibahanan’ny ezaka amin’ny maha-olombelona fotsiny. Ilay Vaovao Mahafaly nanova fiainana, noho ny herin’ny Fanahy Masina, toa tsy nekena intsony. Nalahelo i Paoly tamin’ny fahitàna fa fampianarana hafa no nahazo laka. Aoka haka fotoana koa isika ka hieritreritra ireo fanontaniana ireo, indrindra ilay voalaza hoe: “nanomboka tamin’ny fanahy, fa niova ho ara-nofo” (3)…Sao misy eo amin’ny fiainako izay efa fombafombam-pivavahana fotsiny sisa fa tsy misy aim-panahy intsony? Tsy hahasolo velively ny hazofijaliana nandatsahan’i Jesosy Kristy ny ràny ho ahy, ireo fihetsiketsehana isan-karazany ataoko mba hahamendrika ahy.

      Lalàna sa finoana? Somary niaro vosotra fandatsàna ny anatra nentin’i Paoly “Ry Galatianina adala…” (1) ; tsy noho ny haratsiam-panahy anefa akory, fa mba ho fampieritreretana lalina ireo mpino. Tsy ireo galatianina tamin’ny taonjato voalohany ihany anefa, fa isika ankehitriny koa dia voakasik’izany hafatra izany: Aiza na inona eo amin’ny fiainako no ahitàna fa ilay fahasoavana nentin’ny finoana, dia niova tsikelikely ho lasa fitsipi-dalàna an-kolaka tokony arahina? Mila mitandrina koa isika mpitory Filazantsara sao tsy Vaovao Mahafaly intsony no toriana, fa vaovao mampitahotra noho ireo lalàna tanisaina fa tokony arahina. Jereo hoe inona avy ireo fandrika nahalatsaka ireto Galatianina ohatra? Lasa ilaina ny fitandremana ny andro sasany (4. 10); mila mandalo ny famoràna mba hahatonga ny tena ho voavonjy (Galatianina 5:2). Mazava ny ohatra noraisina momba an’i Abrahama, izay nanindriana fa amin’ny finoana no hanamarinana ny olona; tsy misy olona hamarinina amin’ny lalàna eo anatrehan’Andriamanitra (11).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.