Mitady ondry!

 
1 Samoela 9:1-4 "1 Ary nisy lehilahy avy amin’ny Benjamina, atao hoe Kisy, zanak’i Abiela, zanak’i Zerora, zanak’i Bekorata, zanak’i Afia, Benjamita izy sy mpanjatobe. 2 Ary nanan-janakalahy atao hoe Saoly izy, izay mbola tanora sady tsara tarehy, ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin’ny Zanak’Isiraely, ary nanan-tombo noho ny olona rehetra hatramin’ny sorony no ho miakatra ny halavany. 3 Ary very ny borikivavin’i Kisy, rain’i Saoly. Dia hoy Kisy tamin’i Saoly zanany: Mitondrà zatovo anankiray hanaraka anao, dia miaingà, ka mandehana hitady ny boriky. 4 Dia nandeha namaky ny tany havoan’i Efraima izy ka namaky ny tany Salisa, fa tsy nahita azy; dia nandeha namaky ny tany Salima indray izy, nefa tsy tany ireny; dia nandeha namaky ny tanin’ny Benjamina izy, fa mbola tsy nahita azy ihany indray."
 
          Mazava tsara ny fihavian’i Saoly eto. Benjamina dia zanak’i Jakoba faralahy tamin’i Rahely. Izy koa no faharoa ambin’ny folo tamin’ny zanak’i Jakoba. Avy amin’izany foko izany no nihavian’i Kisy rain’i Saoly. Very ondry. Voahiraka i Saoly sy ny mpanompo iray mba hitady izany. Tena nitady ry zareo fa tsy mody nitady nefa tsy nahita. Azo lazaina fa tovolahy hendry izy satria nahatanteraka ny iraka na tsy nahita ny ondry aza. Ataovy tsara koa izay iraka ampanaovina anao fa misy Andriamanitra mandinika sy manara-maso izany. Endriky ny fanajan’i Saoly ny rainy izao fihetsiny izao. Rehefa manao izay tsy hampiasa loha sy saina ny ray aman-dreny isika dia azo lazaina fa hendry.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.