Voahombo ilay Mpanjaka!

 
Voahombo ilay Mpanjaka!
 
Jaona 19:19-24 "19 Ary Pilato nanoratra anarana, ka napetany teo amin’ny hazo fijaliana. Ary izao no voasoratra: JESOSY AVY ANY NAZARETA, MPANJAKAN’NY JIOSY. 20 Ary izany anarana izany dia novakin’ny Jiosy maro, fa akaikin’ny tanàna ny tany izay nanomboana an’i Jesosy tamin’ny hazo fijaliana; ary voasoratra tamin’ny teny Hebreo sy Romana sy Grika izany. 21 Ary noho izany ny lohan’ny mpisorona tamin’ny Jiosy dia nanao tamin’i Pilato hoe; Aza soratana hoe: Mpanjakan’ny Jiosy; fa izao: Izy no nilaza hoe: Mpanjakan’ny Jiosy Aho. 22 Pilato namaly hoe: Izay voasoratro dia voasoratro. 23 Ary rehefa voahombon’ny miaramila tamin’ny hazo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafiany ka nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila; ary ny akanjony koa; fa tsy nisy vitrana ny akanjony, fa tenona iray ihany. 24 Dia niresaka hoe izy: Aza mba triarintsika, fa aoka hilokantsika ho an’izay hahazo azy; mba hahatanteraka ny Soratra Masina manao hoe: Nozarainy ny fitafiako, ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra izany no nataon’ ny miaramila."
 
       Nolavin’ny Jiosy ny maha Mpanjaka Azy fa nohamafisin’i Pilato kosa. “JESOSY AVY ANY NAZARETA, MPANJAKAN'NY JIOSY”. Mety misy zavatra lavintsika fa rehefa izay ny lalan’ny Tompo dia tsy maintsy tanteraka. Tsy nampiova ny nanaovan’Andriamanitra an’i Jesosy ho Mpanjakan’ny Jiosy ny fandavany Azy. Hatramin’izao anie mbola misy Jiosy tsy manaiky an’i Jesosy e!  aleo miaraka Aminy ka! Izy ihany no mahay ny zavatra rehetra. Inona no nataon’ny miaramila rehefa voahombo teo amin’ny hazofijaliana i Jesosy? Ataony inona ary ny fitafiany sy ny akanjony? Tsara tarehy angamba ilay ravin-damba o! manana finoana koa ve ireto miaramila ireto fa hitondra soa ny fitafian’i Jesosy? Tsy ny akanjony fotsiny no ilaintsika fa Izy mihitsy ankehitriny.
 
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.