Tratra mamo

"Ary hoy izy tamin’ny tendrombohitra sy ny vatolampy. Mianjera aminay, ka afeno izahay amin’ny tavan’ilay mipetraka eo ambonin’ny sezafiandrianana sy amin’ny fahatezeran’ny Zanak’ondry; fa tong any andro lehiben’ny fahatezeran’ireo, ka iza no mahajanona?" Apokalipsy 6:16-17

     Misy ve zavatra noforonina mampatahotra mihoatra noho ny “bombe à neutron”? Toa handevona ny sela velona no laharam-pahamehana anton’ny namboarana azy; ny olona tratran’ny tarany dia tsy maintsy maty.

    Ny mpaminany iray ao amin’ny Baiboly dia efa nanambara, 2500 taona lasa izay, fa hisy fitsarana mahatsiravina hihatra amin’ny firenena sasany: “Mihavelona am-pitsanganana ny nofony, ary hihalevona ao am-bavany. Ary amin’izany andro izany dia hisy fifanaritahana lehibe avy amin’I Jehovah ao aminy” (Zakaria 14:13-13).

    Tamin’izany fotoana izany angamba io zavatra nolazaina io dia tsy azo ninoana mihitsy. Fa nkahitriny dia tsy  misy mahagaga intsony.

   Ny Apokalypsy koa dia miresaka fitsarana mampivarahiontsana hihatra amin’ny tontolo tsy miraharaha an’Andriamanitra sy miaina mifanohitra tanteraka amin’ny didiny. Andriamanitra nefa dia manolotra fampihavanana amin’ny tsirairay miaiky ny toerana mahavery fanantenana misy azy, ka miantso Azy am-patokiana. Efa maty I Jesosy Kristy mba hahazoany famelan-keloka. Ny fandavana Azy dia midika tsy fankatoavana an’Andriamanitra. Ianao koa, anio, raha mahare ny feony, aza manamafy ny fonao (Hebreo3:7).

    “Iza moa no maharesy izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak’Andriamantra?” (1 Jaona 5:5).

Voatsara Afafy

R. Roger

1 vote. Moyenne 1.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.